Tomb Raider III - Návod 2

3. ledna 2016 v 18:26 | Natalii

NEVADA DESERT

Rozhlédněte se a snažte si zvyknout na to, co je vidět. Nikdy nevíte, co můžete zahlédnout... Jsou tu hadi, se kterými musíte bojovat, podobají se keřům. Napravo je had s bombou. Přeplavte vodu a prozkoumejte průchod. Vchod je na druhém konci. U cesty najděte pohyblivou desku, zmáčkněte ji. Vezměte si střelivo a pokračujte dále. Z hlavního vyvýšeného místa se dvěma velkými skoky dostanete do oblasti bez ostnatého drátu. Abyste se dostali ven, znovu zmáčkněte pohyblivou desku. Nejlepší bude, když si to vyřídíte s hadem. Pokračujte dále po pěšině - nejlépe pomalu, vpravo od kovové krabice... Utíkejte a skočte z cesty u krabice až na převis. Zlikvidujte hada blízko keře, potom utíkejte a skočte na nejbližší část cesty. Běžte na konec cesty a tam doskočte na spodní převis. Pokračujte pěšinou, sestupte dolů a vyberte si "Large MediPack", pak se vraťte zpátky na pěšinu a utíkejte ke skalám. Utíkejte, vyskočte a zachyťte se skály - potom dále až na vrchol krabice. Dejte pozor na hady. Skočte do otvoru na vrchu velké kovové krabice, a když spadnete do vody, plavte až k místu, kde budete stačit. Ohromný kaňon je zakončen vodopády. Na druhé straně to není tak krásné, ale to je vaše cesta. Připravte se na útok ptáka, jakmile budete dole na cestě. Toto je důležitá zpáteční cesta. Konečně se dostanete k velkému převisu - měli byste být na stejné úrovni jako skály. Utíkejte a skočte na převis na druhé straně kaňonu. Jestliže je toto váš první výlet, můžete sestoupat dolů, kde je tajemství. Odtud skočte dolů do řeky. Dno je plné krámů. Nepřehlédněte výklenky u vodopádu. Nejdříve vyšplhejte na malou červenou skálu u vodopádu, potom na vysokou červenou, která je hned vedle. Rozeběhněte se a skočte na svah přímo přes kaňon. Ničeho se nechytejte! Jenom se rozeběhněte a skočte - potom zůstanete stát. Teď je čas na zpáteční cestu. Jděte směrem ke kaňonu, jako když jste šli pro tajemství, ale tentokrát se držte horní cesty. Opatrně přeskočte keř, jinak stoupnete na hada, který tam někde číhá. Nespadněte do díry v převisu až budete skákat kolem skály. Jděte kolem skály, pověste se za převis a spadněte dolů do trhliny. Z převisu na konci trhliny přeskočte na protější převis - zachytněte se a přeručkujte k útesu. Odrazte se od něj a při pádu se někde uchytněte - šplhejte vpravo nahoru. V blízkosti "Save Crystal" dole uvidíte velkou TNT krabici a světelné rakety. Proto budete potřebovat detonační klíč, abyste odpálili nálož. Ale teď na to ještě není čas. Skočte na svah vedle vodopádu, a až budete klouzat dolů, chyťte se rohu. Sešplhejte na dolní převis a držte se podél útesu. Na konci převisu skočte a zachytněte se za vystouplý povrch. Stoupejte nahoru až k hladké skále. Odtud přeskočte na svah mezi vodopády. Vytáhněte se nahoru na převis, vezměte si střelivo a skočte do trhliny. Až se zastaví obraz, přeskočte vodu po malých stupínkách nahoru po proudu. V jeskyni je obrovské vodní kolo. Na levém břehu zleva obejděte balvan a zabijte hada. Potom se proplazte pod velkou skálou zpátky na břeh, kde je nalevo od vodního kola malá komora s výtahem, ve kterém je detonátor na TNT krabici. Zabijte padoucha a vyšplhejte na vodní kolo. Držte se strany kanálu a buďte připraveni na útok. Pravou stranou můžete v klidu doplavat k vypínači, který otevře sousední dveře. Hned, jak posbíráte střelivo v malé místnosti pod vodou, zmáčkněte vypínač, který je blízko u vodopádu. Jakmile vstoupíte do otevřeného podvodního tunelu, hledejte přepínač na tmavé stěně nad hlavou - zatáhněte za něj a plavte tunelem. Potom zatáhněte za mnohem viditelnější přepínač a ocitnete se v hale. Zdejší přepínač aktivuje vodní kolo. Na zpáteční cestě prozkoumejte vyschlé dno řeky. Můžete skočit na horní převis, a potom zpátky na dno. Dole najdete kostku, která vám umožní přístup za vodopády. Zpět na dno se dostanete pomocí stejné kostky. Vašim hlavním cílem cesty je místnost s výtahem u vodního kola. Zlikvidujte stráž a vezměte detonátor. Teď nastal čas vrátit se zpátky k TNT krabici. Všimněte si balvanu, který bude hrozit zničením a dejte na něj bacha. Použijte detonátor a uskočte doleva. Z oblasti vyhozené do povětří vyšplhejte na nejvyšší a největší převis, odkud se dostanete do další oblasti. Bude to rychlá cesta, protože víte, kam máte jít. Oběhněte plot a vlevo vyšplhejte do úzkého a tmavého průchodu. Vystoupejte na horní převis, protože ještě není čas jít dolů. Proplavte místnosti se dvěma přepínači. Jeden je za sloupem, druhý je v tunelu. Teď zpátky k elektrickému plotu. Tentokrát běžte dolů do jeskyně. Zabijte hady a zmáčkněte vypínač uvnitř malé budovy. Vraťte se do nejužšího průchodu a běžte nízkou chodbou. Jakmile vyřídíte stráž, přeskočte z budovy přes plot ke krabici. Očekávejte potíže hned, jak narazíte na krabici, a nezapomeňte, že hrozí smrtelné nebezpečí: nejlepší by bylo dostat se z tohoto úzkého místa. V budově najdete padouchy, zámek a kolo "Quad", na kterém se můžete dostat na vrchol budovy (nebezpečné), nebo můžete použít krabici a mříže a vyšplhat do "Generator Access". Až otevřete dveře místnosti s generátorem, uskočte zpátky. Vypněte proud a otevřete hlavní vchod tlačítkem, který je vedle něho. Na kole "Quad" sjeďte dolů do jeskyně a jedním velkým skokem přeskočte plot.


HIGH SECURITY COMPOUND

Skočte do okna a zavolejte stráž, jakmile přijde, utíkejte ven až k zábradlí. Potom si pospěšte do své cely. Zmáčkněte vypínač u vedlejší cely, protože kolega bude bojovat se stráží. Otevřete všechny dveře u cel a zapamatujte si, které dveře jste otevřeli jako první. Zmáčkněte první krabici a objeví se prostor na plazení. Proplazte se a zastrčte krabicí první krabici zpátky do průchodu, teď se vám ukáže nový prostor na plazení, ale na pravé straně. Posouváním krabic a plazením se dostanete do místa, kam jste předtím zasunuli druhou krabici. Nahoře nad průchodem, který vede z cely, je cesta. Utíkejte a přeskočte past z ostnatého drátu. Za ostnatým drátem je vypínač. Přes převis u vypínače prolezte k poklopu, sestoupejte asi do půlky k převisu nalevo. Skočte do poklopu v malé místnosti a ocitnete se v kontrolním centru. Zmáčkněte knoflík na vedlejší zdi. Kolega přijde zlikvidovat "MP", který upustí "Security Pass". Zkontrolujte dveře vlevo od jídelny. Místnost s velkými krabicemi je pohybovou hádankou. Pohyblivé krabice nastrkejte pod otvor ve stropě. Nad místností přeskočte rouru a zmáčkněte vypínač na zdi. Plavte zpátky přes místnost s krabicemi a horem přes další díru ve stropě. Rychle přes rozškvařenou kuchyň do místnosti s červenou podlahou. Držte se cesty a dejte pozor na pasti z ostnatých drátů. Ve žluté místnosti zmáčknutím vypínače na zdi vypněte kuchyňský gril. Zpátky běžte dírou ve stropě, kterou jste přišli, a knoflíkem si otevřete vedlejší dveře. Nejdříve zpátky na vnější cestu, potom přes pokoj s červenou podlahou až k otvoru nad kuchyní. Skočte do kuchyně a nakonec otevřete dveře. V krátké chodbě otevřete dveře za rohem vpravo, než otevřete vchod nalevo. Utíkejte zpátky do kuchyně, zatočte doleva do haly. Musíte se dostat k celám, aby vám kolegové pomohli. Přesvědčete se, že stráž odešla hledat vypínač, který zvedá otvor nad kuchyňským grilem. Skočte do díry, potom rychle ze šikmého povrchu na hladký, kolem pasti. Vyšplhejte do trhliny. Držte se průchodu. Osoba na chodbě je váš kolega. Necháte projít stráž v zelené strmé hale. Teď rychle, pospěšte si přes velkou oblast. Stráž vás nesmí vidět. Jděte otevřeným průchodem až k nejnižšímu bloku s celami. Jakmile otevřete dveře u cely, kolega vyběhne na chodbu. Běžte za ním. Nahoře uvidíte, že si dal pěknou námahu. Vezměte "Security Pass" a hned ho použijete u vedlejších dveří. Držte se velkého průchodu, když už jste zrušili elektrický nosník. Upoutejte strážcovu pozornost, potom utíkejte vlevo dolů do haly. Otevřete dveře cely a seberte klíče, které upustil strážce - pasují do zámku ve velké otevřené oblasti. Když uvidíte hlídače, skrčte se a prolezte místem na plazení až k vypínači. Hlídač je ozbrojen. Zmáčkněte vypínač, když je hlídač po levé straně (jste čelem k vypínači), a přeskočte červený elektrický nosník, abyste se dostali do haly. Jděte halou k velké místnosti podél zdi, dívejte se dolů a hledejte otvírání nad plošinou. Pohnout s velkou mísou nebude až takový problém. Ale místo proskočení dírou u mísy se pověste a skočte z nejnižšího nosníku skoro až na zem. Slezte po žebříku až na úroveň země. Na chodbě se proplazte za stráží. Toto místo si zapamatujte - později tady blízko bude tajemství. Vraťte se se "Security Passem" do červené haly. Zmáčkněte knoflík u dveří, aby se otevřel vchod. Vypínač na druhé straně mřížoví zavře znovu dveře, proto se nezabývejte hledáním tohoto vypínače. Dejte "Security Pass" do zámku a vylezte po žebříku. Díra po straně velké místnosti nad vodou je cestou ke špatnému vypínači. Skočte do vody a vezměte "Save Crystal", když plavete dolů tunelem. Přeplavte dlouhý tunel a vraťte se pro energii. Nevyhlazujte cestu v malé místnosti u elektrických nosníků. Vylezte a skočte z nosníku na převis. V nákladní oblasti vylezte na krabice vlevo. "Pistols" a "Desert Eagle" na vás čekají v malé místnosti. Hned, jak opustíte místnost, utíkejte pod převis, aby vás nezasáhla střelná věž. Zbraň začne znovu střílet až nebudete v dohledu. Vylezte po krabicích zpátky do nákladní oblasti. Je čas na velké tajemství. Jelikož dveře do nažloutlého přístěnku jsou otevřené, můžete jít zpátky do oblasti s velkou mísou. Běžte celou cestu směrem k hlídači, který se dívá špatným směrem. Je ozbrojen, Seberte "Security Pass', který hlídač upustil na druhém konci chodby. V krátké hale posbírejte granáty. A zase zpátky až do nákladní oblasti. Jděte čelem ke svahu a buďte připraveni na obranu. Vezměte žebřík nahoru. Knoflík napravo je ten, který potřebujete k pohybování krabicemi. Ten druhý by pustil další posily z vedlejších dveří. Pomocí krabice vylezte na horní převis v nákladní oblasti. Přeručkujte přes převis. Zabijte hlídače a vezměte si jeho "Security Pass". Otevřete poslední zamčená vrata a zbavte se všech padouchů. Jakmile vyšplháte na vagón, level končí.

AREA 51

Vylezte z vagónu a krabice naházejte nalevo, potom pronásledujte stráž. Nesmíte dopustit, aby se dostal k poplachu. Pokud se nedostane k poplachu, "MP5" je na dosah. Vypínače si nevšímejte. Použijte nejbližší knoflík k otevření mříže a prolezte dá1. Vezměte si "Large MediPack". Hned jak se dostanete do tohoto nebezpečného místa, skrčte se a plazte se doleva. Času máte zatím dost, ale nejlepší by byl další "Large MediPack". Vraťte se do laserového tunelu, když se past vzdaluje. Utíkejte k převisu a pomocí akčních a útočících tlačítek rychle vyšplhejte nahoru. Počkejte, až vás stráž mine po pravé straně, a proplazte se do úzkého prostoru. Musíte zastavit stráž, než se dostane k poplachu. Zkuste "Desert Eagle". Počítejte s dalšími problémy, jakmile otevřete sousední dveře. Abyste se vyhnuli laseru, prolezte dírou ve zdi. Odstraňte hlídače v dlouhé chodbě. Běžte za roh k tlačítku nad poklopem. Zmáčkněte vypínač a nechejte vypadnout co vypadnout má. Na tomto místě se otočte doleva a běžte ke sloupu. Když k němu přijdete, koukněte se doleva - hlídač jde k poplachu. Jestliže to zvládne, zničí tajemství a nechá odvázat nějaké psy. Jakmile posbíráte granáty, skočte na zem mezi drátěná oka a zatáhněte za přepínač. Poklopem se dostanete do spodní oblasti. Zlikvidujte stráž Jestliže narazíte na ostřelovače, mříž je otevřena. A jestli byl zabit už před tím, než došel k poplachu, je tam otevřené alespoň malé místo na proplazení. Posbírejte munici, poklopem proskočte dolů do haly. Vyřiďte stráž a prozkoumejte blízký roh. Otevřete dveře cely tlačítkem v hale - vězeň, kterého odpoutáte, na sebe vezme "MP". Vlezte dovnitř a vezměte si "Large MediPack". V hale dejte pozor na laser. Zabijte "MP". Tlačítka na velkém panelu jsou na ovládání pasti. Až půjdete ke dveřím, padouchové přijdou z druhé strany, Vypínač v přístěnku jednoho z padouchů otvírá prostor pro plazení. Přeskočte zelené nosníky a zastřelte stráž. Pokračujte dále chodbou. V místě, kde se větví, běžte vpravo. Pomocí příklopu na zdi sejměte ostřelovače blízko rakety. Vezměte "Code Clearance Disk" z převisu a vraťte se halou, kterou jste přišli. Na druhém konci haly, vlevo od strmé chodby, je ovládací panel, který potřebuje disk. Přeskočte nosníky. Raketou byste mohli získat munici z převisu. Utíkejte a skočte na žebřík mezi dvěma raketami. Strefte se do ostřelovače, který je na druhé straně horní oblasti - použijte "Desert Eagle". Potom vyskočte na ostřelovačův převis, využijte otvoru v horním nosníku a vezměte "Hangar Access Key". Na konci převisu skočte dolů na prostranství. Sestřelte mřížoví na zdi a vylezte do tunelu. Držte se chodby - pro odměnu. Běžte zpátky do místnosti s raketou. Je tam hala v přízemí. Jděte kolem díry v zemi - je to kontrolka na odpálení rakety. Pokračujte v horní hale a požadujte "Hangar Access Key" k zámku. Zabijte hlídače na vlakovém nástupišti a opatrně se spusťte do oblasti blízko elektrické dráhy. Překonejte nástrahu a zmáčkněte tlačítko a vlak přijede na dolní kolej. Z přilehlého převisu skočte k autu. U konce vlaku vyskočte a zachytněte se kraje horní chodby. Přeručkujte nad druhou sadou mříží. Utíkejte a skočte na nástupiště, pospěšte si se zastřelením prchající postavy. Jestliže se jí podaří uprchnout, čekají vás další nepřátelé. Držte se haly okolo UFA. Buďte ve střehu, jinak zaplatíte životem. Vyšplhejte po krabicích do protější haly a dejte si pozor na hlídače. Přechází zprava doleva ve velké místnosti, pro poplach chodí do dolní haly. Jakmile zmáčknete všechny knoflíky na horní cestě, objeví se ostřelovač v dolní hale. Dejte si pozor, abyste nezmatkovali. Když se díváte na knoflíky, zmáčkněte nejdřív levý, potom pravý. Použijte také bílý vršek ovládacího panelu, abyste se rychle přesunuli z jednoho převisu na druhý a také abyste zmírnili váš dopad na zem. Zbavte se stráže a zmáčkněte knoflíky. Zkuste ty dva vpravo, a potom zmáčkněte jeden na levé straně. Takto se UFO stane přístupné. Vzadu u UFA zmáčkněte knoflík a vyšplhejte po žebříku. Od žebříku přejděte k trámům - utíkejte a přeskočte je. Můžete sejít dolů na cestu nad létajícím talířem. Později budete muset zopakovat cestu kolem trámů, abyste získali tajemství. "Launch Code" z létajícího talíře pasuje do klíčové dírky, která je dole v díře na zemi. Teď jste v kontrolce pro odstřelení rakety vzadu blízko místnosti s raketou. Klíč z vrcholu létajícího talíře zpřístupní tlačítko. Když ho zmáčknete, uskočte vlevo a rychle utečte pryč. Běžte stále rovně, dokud běží obraz. Vyšplhejte nahoru do oblasti, kde byla odpálena raketa. Zabijte stráž a otevřete přilehlou chodbu. Zavře se za vámi. Až minete laserovou past, odpráskněte ostřelovače. Hlavní oblast zbavte padouchů a seberte klíč od létajícího talíře. O patro níž stiskněte tlačítko, aby se otevřel poklop. Vraťte se k talíři. Vezměte si energii v této oblasti a vyšplhejte zpátky k trámům. Minete cestu vedoucí k talíři - utíkejte, vyskočte a zachyťte se vchodu. U nejvyšších trámů můžete vstoupit do haly, která je spojením k obrovskému akváriu. Vezměte "Save Crystal" a neotálejte tam příliš dlouho. Je to dost obtížné dostat se zpátky z nádrže. Poslední rváči čekají uvnitř talíře, který se zavře po vašem příchodu. Jakmile vezmete relikvii z horní místnosti, Nevada je minulostí.

ANTARCTICA

Hned si všimněte, jak rychle vás voda zabíjí. Od začátku pokračujte po pobřeží k chatce. Hledejte secret. Nyní pokračujte do zamrzlé lodi. Párkrát se sice namočíte, ale co se dá dělat. Dírou se dostaňte do lodi. Sestupujte dolů a probojujte se až do strojovny. Nalevo od strojů je spínač, který otevře padací dveře. Skočte dolů a pokračujte chodbou. Vpravo bude díra, kterou musíte projít, pokračujte podle oranžové trubky, zabijte nepřítele a proskočte dveřmi dolů. Pokračujte dolů a probojujte se k malému oknu. Skrz něj můžete vidět člun. Zmáčkněte čudlík a člun spadne do vody. Jděte zpátky na palubu a pověste se doprava a pokračujte k útesu. Seskočte do člunu, který na vás čeká dole, obeplujte loď k útesům a říčkou u chatky pokračujte dolů. Najděte tunel a rychle tam vběhněte. Sklouzněte, skočte a chyťte se okraje nad vámi. Pokračujte doprava, seberte velkou lékárničku a pokračujte plazící šachtou. Vylezete ve vodě poblíž člunu. Ve vodě je munice. Navádějte člun kolem tunelu, vyplujete u přehrady. Vyskočte ze člunu a očekávejte vřelé přivítání. Přeručkujte po stropě. Na konci se cesta rozšiřuje. Jděte na pravou stranu a přeskočte. Probojujte se sněžným tunelem a u zhroucené struktury pokračujte velice opatrně. V nové oblasti zmáčkněte spínač na zdi a běžte kolem budovy doleva. Za rohem poblíž trubky je díra s vodou. Skočte do vody a plavte rychle k okraji. Seberte palivo. Voda, která vám sahá jen po kotníky, není nebezpečná. Vyšplhejte po žebříku za palivem. Nahoře je místnost s generátorem. Pokračujte doleva a zabíjejte psy. Za mostem můžete sešplhat dolů a bojovat o munici. Zpátky ve známé oblasti proběhněte kolem díry s vodou k palivu a vstupte do velké jeskyně. Padací dveře vás při jakémkoliv kontaktu zabijí. Probojujte se až ke schodům. Pokračujte dolů do tmavé haly. Vyšplhejte na trosky, přepněte spínač na zdi a použijte páčidlo na uzavřené dveře. Seskočte dolů a prostudujte mapu. Abyste zprovoznili generátor, pojistky 2 a 4 (ty zelené) musí být spuštěné. Vraťte se do místnosti s generátorem, stiskněte spínač, abyste ho spustili. Vstupte do budovy. Všechny tři spínače jsou již aktivní. Vezměte ze stolu klíč. Vraťte se zpátky k vašemu člunu a přešplhejte po stropě. V budově, kterou jste otevřeli páčidlem, je zařízení na otevření vrat. Použijte k tomu klíč a stiskněte spínač. Pokračujte po vodní cestě a hledejte podvodní jeskyňku na pravé straně od člunu. Uvnitř naleznete klíč k chatce. Probojujte se kolem trosek, kde level končí.

R. X. TECHMINE

Abyste se dostali ze slepé chodby, probíhejte všemi otevřenými bránami. Až uslyšíte dvojité klapnutí, otočte se a spatříte východ. Ve velké centrální místnosti jsou připravené tři důlní vozíky k jízdě. Zasáhněte světla v kontrolní místnosti. Najděte žebřík a lezte dolů, dokud nezůstanete viset pouze za ruce. Potom se trochu vysuňte a skočte, otočte se a znovu se chytnete. Malá komůrka za kontrolní místností se skrývá první secret. První vozík, kterým jeďte, je ten prostřední. Přidávejte a snažte se málo brzdit. Stiskněte spínač, dřív než vozík dorazí na konec a opustí scénu. Skrčujte se pod trámy. Na konci zabijete mutanta a seskočte na cestu pod vámi. Pověste se a seskočte na nižší okraj. Vytáhněte se nahoru na úplně dolním levém okraji. Poblíž místa, kde na vás zaútočí, najdete díru, kam se můžete vplazit. Je vysoko na zdi. Z kamenů napravo od této díry skočte na útes a ručkujte po okraji. Uvnitř přepněte spínač. Abyste se odtud dostali, musíte vyskákat po sloupech. Pokračujte chodbou, vylezete u strojů. Úplně nahoře čekejte další útok. Vraťte se k vozíku a hlavně cestou zpátky k terminálu nevjeďte do slepé uličky. V terminálu použijte na dveře páčidlo a seberte baterii. Když se vrátíte do míst, kde jste našli první secret, uvidíte, že se otevřeli nové dveře. Je čas na další jízdu vozíkem. Nyní si však vyberte ten nejnižší a jeďte s ním doleva. V některých místech budete muset pořádně zrychlit. Pokračujte chodbou, kde vozík zastavil. Vstupte do dolní haly a pokračujte koridorem. Nepřehlédněte díru a rychle se do ní vplazte. Seskočte přímo do velkého problému. Prohledejte bazén. Budete se muset potopit a nabít startér. Nyní je čas pro třetí jízdu. Vyberte si zbývající vozík a tam, kde zastaví, použijte u stroje baterii a u ovládání startér. Otevře se vám cesta. Skočte do vody a snažte se nezmrznout. Proplavte mezi světly a napravo vylezte. Vyběhněte až úplně nahoru, pozor na plamenomet. Seskočte na okraj pod mostem. Přeskakujte z okraje na okraj, seberte poslední secret. Vraťte se pod most, skočte a chytněte se. Až se dostanete k malé struktuře, level končí.

LOST CITY OF TINNOS

Vítejte ve ztraceném městě. Vyšplhejte po žebříku, abyste otevřeli dveře přímo pod vámi. Jděte do nich. Pátrejte po klíči. Tím si otevřete cestu do další části. Seskočte z okraje a najděte další spínač. Vyšplhejte nahoru do budovy a přeběhněte přes halu k zhroucené pasáži vedoucí dolů. Přepněte spínač a objevíte jich dalších pět. Přepněte první, druhý a pátý. Tím si otevřete cestu do nové oblasti u zničeného mostu. Po výčnělcích vyšplhejte až na okraj mostu. Než seskočíte dolů, zlikvidujte vosy a seberte jim jejich secret. Vysoko nad mostem vás neviditelné plošinky navedou až k hnízdu. Z nejbližší neviditelné plošinky se můžete rozeběhnout, skočit a chytit se okraje hnízda. Nespadněte do díry. Vraťte se po plošinkách zpátky a skočte do díry v mostě. Běžte tunelem nejprve doleva pro lékárničku, a poté doprava. Braňte se před monstry, hned jak vstoupíte do jejich teritoria. V další oblasti se skrčte doleva a pokračujte tímto směrem. Dole v místnosti stiskněte spínač a zničte tři velká magická monstra. Spínač v dolní části místnosti otevře východ, kterým se musíte proplazit. Použijte pilíř poblíž brány a vyhněte se pastem. Ve velké místnosti musíte změnit váhu některých plošin manipulací se spoustou spínačů. Seskočte na cestu a běžte doleva podél zdi. Spínač vlevo je časovaný a vede k secretu. Je nutno otevřít východ z místnosti dříve, než ho přepnete. Jděte do prdele. Jistě vám pomůže, když vám poradím, že se po stropě můžete dostat na druhou stranu. Až uspějete v otevírání východu, je čas otestovat tajný spínač. Uložte pozici. Přepněte spínač a utíkejte dolů do haly. Mimo cestu je okraj, na který se můžete spustit. Přepněte spínač a běžte do místnosti se světelným sloupem. Běžte doprava a nahoru po schodech. Dolů halou a doleva. Přes most a pokračujte dolů. Nad místností se světelným sloupem vás čekají čtyři zkoušky, za které dostanete masky oceánů. V první, zemské, běžte doprava podél zdi. U pohyblivých písků doprava kolem runy na zdi. Maska na vás čeká nahoře. Hned, jak ji seberete, začne padat strop. Utíkejte zpátky. Ve větrné zóně je labyrint spousty chodeb. Běžte doprava a potom znovu doprava dlouhou chodbou. Skákejte z okraje na okraj, abyste se ochránili před bodáky a na vrcholku na vás čeká další maska. Ve vodní zóně si pamatujte, že řešení spočívá v pohybu dle hodinových ručiček. A v ohnivé si prohlédněte mapku na bloku poblíž vstupu a podle ní se dostaňte až k masce. Až umístíte všechny masky na sochy, potřebujete už jenom druhý klíč z bazénu, který použijete poblíž místnosti se světelným sloupem. Poté můžete skočit do jeskyně.

METEORITE CAVERN

Pavouk, který zde na vás útočí, vás dokáže zabít jediným výstřelem. Proto si udržujte odstup a posbírejte postupně všechny čtyři artefakty. Poté se pavouk stane zranitelným. Nakropte to do něj vším, co máte, a pak pokračujte nahoru. Již zbývá jenom několik málo nepřátel a jste na samém konci Tomb Raidera 3. Gratuluji vám k vaší trpělivosti jak s hrou, tak s tímto návodem, který není ideální, ale lepší než žádný.
Zdroj: abecedaher
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Líbí se ti můj blog?

ANO
NE

Komentáře

1 Bianca Bianca | Web | 3. ledna 2016 v 18:40 | Reagovat

Nikdy som to nejak extra nehrala, ale aj by som si zahrala.. :) zbožňujem to ! :-)

2 Natalii Natalii | Web | 3. ledna 2016 v 22:43 | Reagovat

[1]: Jestli si to nehrála, tak to si určitě zahraj, já tuhle hru prostě miluju! :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.