Tomb Raider II - Nástavba

31. prosince 2015 v 22:10 | Natalii
Roku 1999 Core Design vydalo dodatek k jejich 2 dílu Tomb Raidera. Dodatek nese název Golden mask a podíváme se díky němu na Aljašku a jako bonus máme jeden level ve Vegas. Počet levelů je 4 + 1 bonusový.

Obal a CD:


Cheaty:
Přeskočení levelu: Zastavte Laru - vytáhněte světlici [/] stiskněte [SHIFT] a udělejte krok dopředu - stále držte [SHIFT] a udělejte krok dozadu - pořád držte [SHIFT] a 3x Laru otočte kolem její osy směrem doprava - skočte s [ALT] dopředu.

Všechny zbraně + nějaké lékárny: vytáhněte světlici [/] stiskněte [SHIFT] a udělejte krok dopředu - stále držte [SHIFT] a udělejte krok dozadu - pořád držte [SHIFT] a 3x Laru otočte kolem její osy směrem doprava - skočte s [ALT] dozadu.

Destrukce: Jeden z kroků udělejte špatně, třeba skočte do strany.
Screenshots:
Video návod:
Návod:

The Cold War [3 secrety]

Hned na začátku levelu spadnete do ledové vody s bílým žralokem, který je zatím mimo dohled. Otočte se ve vodě o 180° a plavte pro harpunu na dřevěné bedně, potom ze dna sesbírejte náboje do harpuny. Jsou dva způsoby, jak žraloka zabít. První je, že ho zabijete harpunou, ale to je škoda nábojů. Druhý způsob je, že doplavete k hnědé jeskyni a vytáhnete se na malou ledovou plošinku. Z plošiny seberete světlice a žraloka zastřelíte pistolemi. Až zabijete žraloka, natočte se k jeskyni tak, aby jste ji měli po levé ruce a skočte do vody. Doplavte k dřevěné bedně na dně a plavte doprava až ke dvěma dřevěným sudům. U sudů zahněte doleva, do ledového tunelu. Doplavte až na konec tunelu a seberte zlaťáky [secret 1]. Vraťte se zpátky na plošinu k jeskyni a z plošiny zastřelte leoparda. Skočte do jeskyně a nejdřív odsuňte bednu za ledovým sloupem, nalevo od nábojů do brokovnice. Seberte lékárničku a natočte se k nábojům do brokovnice po levé straně tak, aby byl průchod do další jeskyně před vámi. Jakmile seberete náboje, vyvalí se proti vám ledová koule. Uskočte saltem do strany a seberte druhé náboje. Projděte průchodem do další jeskyně a zabijte dalšího leoparda. V osvícené části jeskyně seberte další náboje do brokovnice. Vyjděte zjeskyně a zahněte doprava. V dálce naproti uvidíte další náboje do brokovnice. Běžte směrem k nábojům a asi v polovině cesty v uličce nalevo seberte světlice. Dejte si pozor na sněhovou kouli, až je budete sbírat ! Jděte k nábojům do brokovnice a zabijte leoparda. Až seberete náboje otočte se o 180°, zahněte doprava, do velké hnědé jeskyně a zabijte čtvrtého leoparda. V dálce uvidíte další náboje do brokovnice, které seberte. Vraťte se k uličce, ve které jste sebrali světlice a jděte uličkou až k malé ledové propasti. Propast přeskočte. Jakmile půjdete dopředu, začnou se z vrchu proti vám valit sněhové koule. Otvorem napravo vběhněte do jeskyně sledovou stěnou. Proti vám se začnou valit další sněhové koule, kterým se vyhněte. Vraťte se zpátky do uličky, ze které jste sem zaběhli a jděte až nakonec, odkud se vyvalily sněhové koule. Ze země seberte náboje do brokovnice a vraťte se do jeskyně s ledovou stěnou. Po ledové stěně vylezte nahoru do místnosti s rezavými zdmi. Na zemi uvidíte lékárnu, jakmile se k ní přiblížíte, uvidíte, jak k vám běží muž v bílé vestě. Zabijte ho a seberte z něj náboje do M16. Projděte uličkou vedle dřevěných sloupů k rezavým dveřím se sudy a zabijte dalšího muže, tentokrát v oranžové vestě. Z mrtvoly seberte další náboje do M16 a projděte dveřmi mezi rezavými sudy. Přeskočte sněhovou závěj, tím se dostanete do prostoru s ledovými sloupy. Naproti osvícenému sloupu si všimněte dřevěné bedny. Bednu přisuňte k sobě, oběhněte ji a přisuňte ji až k ledovému sloupu. Potom si stoupněte naproti druhé bedně, která byla za první bednou a přisuňte ji také k sobě. Jděte do chodbičky za bednou a pod osvíceným výklenkem seberte náboje do brokovnice s lékárničkou. Vraťte se k ledovému sloupu za bednou a po zmrzlé stěně vylezte na plošinu s lanovkou. Projděte pod lanem až na okraj propasti a seberte světlice. Dejte si pozor na ptáka, který na vás zaútočí. Otočte se, jděte k lanovce a po levé straně seberte z plošinky lékárničku. Stoupněte si před lanovku a sjeďte po lanovce dolů. Až budete mezi koncem propasti a velkým ledovým obloukem, tak se pusťte lanovky. Rychle zastřelte dva ptáky a leoparda. Otočte se čelem k propasti, dojděte až na okraj a po ledové stěně propasti slezte dolů. Zapalte světlice a jděte do dlouhého ledového tunelu. V polovině cesty zabijte leoparda a na konci tunelu seberte troje náboje do brokovnice a zlaté cihličky [secret 2]. Spusťte se do otvoru v zemi a objevíte se ve známé uličce. Jděte uličkou dopředu, zahněte doleva do místnosti s ledovou stěnou. Známou cestou dojděte až k lanovce. Podruhé jeďte lanovkou, tentokrát až na konec, kde sklouznete po šikmině a hned se na vás začne valit sněhová koule. Jděte dopředu těsně ke zdi a saltem do strany se kouli vyhněte. Spusťte se do otvoru, do kterého spadla koule a ze země seberte M16ku. Vytáhněte se nahoru k místu, kde jste se spustili z lanovky a ledovou uličkou pokračujte dopředu. Na konci zahněte doprava a sklouzněte do zasněžené uličky. Jděte na pravý konec uličky a po levé straně seberte ze zasněžené plošinky náboje do brokovnice. Vraťte se zpátky do uličky a na druhé straně se vytáhněte po ledové stěně k zamrzlému oknu. Rozstřelte okno a projděte otvorem do hnědé chodbičky. V levé části chodbičky je dřevěná bedna, kterou posuňte dopředu. Až bednu posunete, vejděte do nového otvoru napravo, přeskočte šikminu, rozeběhněte se a přeskočte propast. Skočte na ledový schod a z něho přeskočte závěj po pravé straně. Sklouznete po ledové šikmině k Automatic Pistols. Otvorem ve zdi se vytáhněte do hnědé budovy a z dřevěné podlahy seberte náboje do automatic pistols. Projděte dveřmi a jděte pod hnědou skálu k druhému zamrzlému oknu. Okno rozstřelte a všimněte si na zdi otvoru pro klíč. Projděte rozstřeleným oknem, zahněte doleva a uličkou dojděte do prostoru s pákou, která je na zdi u dveří. Zabijte muže v bílé vestě a seberte z něj náboje do M16. Projděte podél mříží (po levé straně uvidíte za mříží lékárničku ) až k místnosti se dvěma barely a ze země seberte "Guardroom Key". Vraťte se podél mříží k páce na zdi a zatáhněte za ni, tím se otevřou dveře v místnosti za mříží a dovnitř vyběhne muž v oranžové vestě. Jděte k rozbitému oknu a použijte klíč. Otevřou se dveře vedle a zmístnosti vyběhne strážce, kterého rychle zabijte. Jděte do prostoru, odkud vyběhl strážce a seberte ze země náboje do brokovnice a automatic pistols. Projděte dalšími dveřmi vedle barelů a v ledové uličce vedle mříží seberte lékárničku. Jděte asi do poloviny uličky a skočte na ledovou stoupající římsu ­ kamera zabere celý prostor a ze spodu po vás začne střílet další strážce. Skočte k němu na ledovou rampu a až ho zabijete seberte z něj náboje do M16. Stoupněte si čelem k jeskyni, jděte až na konec rampy a skočte na hnědou skálu napravo. Slezte po ledové stěně na dno propasti, zabijte leoparda a ze země seberte náboje do brokovnice se světlicemi. Vraťte se na rampu, jděte do ledové jeskyně a zastřelte ptáka s leopardem, který je schovaný za rezavým sloupem uprostřed jeskyně. Zapalte světlici a za sloupem seberte lékárničku, potom zatáhněte za páku na zdi, tím otevřete dveře v jeskyni u druhé rampy. V menší jeskyňce uvnitř jeskyně najdete sněžný skútr. Nasedněte na něj a nasměrujte se na rampu. Rozjeďte se a použijte zrychlení [CTRL]. Až přeskočíte na druhou rampu, rychle přejeďte dalšího strážce v bílé vestě. Slezte ze skútru a z mrtvoly seberte náboje do M16. Jděte do nového prostoru se třemi dřevěnými bloky. Zaútočí na vás strážce na skútru, kterého po pár střelách zabijete. Po pravé straně od dřevěného výjezdu, ze kterého jste přišli seberte náboje do automatic pistols a z dřevěných bloků seberte dvoje náboje do M16 a lékárnu. Vezměte si nový skútr skulomety a projeďte dřevěným průjezdem na druhém konci prostoru. Rychle přejeďte strážce v oranžové vestě a seberte z něj náboje do automatic pistols. Nasedněte na skútr, nasměrujte se směrem k zamrzlým oknům, rozjeďte se a projeďte jimi. Vyjedete na zasněženém prostranství a máte na výběr tři cesty. Vylezte ze skútru a jděte do místnosti po levé straně. Vmístnosti uvidíte zamrzlé jezírko a mříž, za kterou jsou sněhové koule. Z dřevěné plošinky přeskočte na plošinu po levé straně a za tmavým rohem zatáhněte za páku. Sněhové koule se odvalí do zamrzlého jezírka, rozbijí led na povrchu a zezadu na vás zaútočí strážce v oranžové vestě. Zabijte ho a seberte z něj náboje do M16 a lékárničku. V místnosti, ze které vyběhl strážce, zatáhněte za páku na zdi, tím jste si otevřeli dveře v místě, kde jste zanechali skútr. Vmístnosti sbazénkem skočte do vody a zatopeným tunelem proplavte do obrovské ledové jeskyně. Vylezte na břeh a po zamrzlé podlaze přejděte na druhý konec ledové jeskyně. Na konci jeskyně uvidíte lékárnu, která je na ledovém sloupu. Stoupněte si mezi sloup a šikminu po levé straně. Natočte se čelem ke sloupu, skočte salto dozadu, odrazte se od šikminy, skočte dopředu a zachyťte se sloupu. Vytáhněte se na sloup a z vyššího sloupu na vás zaútočí neviditelný ledový muž (vypadá jako hejno včel), kterého zabijte. Seberte lékárnu a až ji seberete, spadnou ze stropu sněhové koule, které rozbijí ledovou podlahu. Stoupněte si na vyšší sloup čelem ke zdi a skočte na rovnou plošinu napravo od sloupu. Z této plošiny se spusťte na ledovou šikminu pod vámi a po té sklouznete ke třem neviditelným ledovým mužům. Hlavně po nich nestřílejte, protože vám pomůžou v boji a jsou to přátelé! Rozstřelte stěnu ledového kvádru, ve kterém je zlatá lebka a dejte si pozor ať nezasáhněte nějakého ledového muže [secret 3]. Až seberete zlatou lebku, vyběhnou na vás tři strážci v barevných vestách. Utečte co nejdál od nich a ledoví muži si snimi už poradí. Až budou mrtví, seberte z nich lékárničku, dvoje náboje do UZI a brokovnice. Jděte na druhou stranu místnosti, než jste byli u zlaté lebky a dojděte ke dvěma otvorům v ledové stěně (oba jsou zamrzlí a jeden znich jde rozstřelit). Po ledových blocích na pravé straně vylezte kzamrzlému jezeru. Ve výklenku na druhé straně jezera seberte granáty a náboje do UZI. Vraťte se k ledové stěně, rozstřelte zamrzlý otvor a projděte jím. Za ledovou stěnou uvidíte leoparda ­ oběhne stěnu a zaútočí na vás. Zastřelte ho a jděte až na konec uličky. Vylezte po ledové stěně napravo až do místnosti se sudy. Vraťte se na místo, kde jste zanechali sněžný skútr a nedivte se, najednou tam jsou skútry dva. Na druhém je nepřítel, kterého rychle zabijte a projděte kamenným průchodem naproti. Po levé straně na vás zaútočí strážce v bílé vestě a po pravé straně strážce v oranžové vestě. Až je zabijete, seberte z nich náboje do automatic pistols a M16. Na straně s oranžovým strážcem je za rohem kamenného průchodu na zdi páka. Zatáhněte za ni a tím otevřete dveře za vámi. Zabijte strážce v bílé vestě, který byl za dveřmi a seberte z něj lékárnu. Z dřevěného bloku před dveřmi seberte světlice a nasedněte na skútr. Projeďte otevřenými dveřmi a vyjeďte po šikmině na rovnou plochu s dřevěnou bednou. Pokračujte na šikminu před vámi a rychle jeďte do dlouhého tunelu, nebo vás zavalí sněhové koule. V tunelu narazíte na strážce v bílé vestě, které ho přejeďte. Seberte z něj náboje do automatic pistols a ze země lékárnu. Dojděte až na konec tunelu a v dřevěném průchodu uvidíte otvor pro klíč. To už na vás zezadu začne střílet další strážce. Až ho zabijete seberte z něj granáty a "Shaft 'B' Key". Otevřete si klíčem dřevěné dveře a přejděte přes můstek. Dejte si pozor na leoparda, který zaútočí ze strany. Až ho zabijete, dojděte do hnědé budovy a zatáhněte za páku na stěně. Tím si otevřete ocelové dveře na konci tunelu. Projděte dveřmi na konci tunelu, zabijte strážce v oranžové vestě a seberte z něj granáty. V místnosti s bednami odkud vyběhl, seberte náboje do brokovnice. Až budete u nábojů, zaútočí další dva strážci. Až je zabijete, seberte z nich náboje do brokovnice a lékárničku. Vyjděte na volné prostranství a zastřelte ptáka, který na vás zaútočí. Jděte do ocelové konstrukce uprostřed prostranství a zatáhněte za páku na stěně. Zatáhnutím za páku otevřete mříž na zemi, v prostoru mezi konstrukcí a dvěma muži ve vestách, kteří do vás budou střílet. Rychle skočte do otevřeného otvoru v zemi. Spadnete do ledové vody, teď už jen stačí doplavat na konec zaplaveného tunelu a level končí.

Fools Gold [3 secrety]

Skočte do vody a tunelem proplavte do místnosti se sovětskými značkami. Až vylezete na břeh začne do vás z druhého patra nalevo střílet chlápek s brokovnicí a z průchodu s otevřenou mříží naproti vyběhne dobrman. Až je zabijete, tak po chvíli vyjde z průchodu s mříží další chlápek s brokovnicí. Má u sebe náboje do brokovnice, ale zatím je nesbírejte. V malé místnůstce nad plošinou, ze které střílel první chlápek můžete sebrat lékárnu. Vyjděte po schodech do druhého patra a cestou zabijte chlapa s tyčí. Až budete v druhém patře, zahněte doleva a dojděte na plošinu, ze které střílel chlápek s brokovnicí. Z mrtvoly seberte náboje do brokovnice. Na stěně po pravé straně uvidíte obraz Stalina a páku, za kterou zatáhněte. Po chvíli na vás z prvního patra zaútočí plamenometník. Rychle ho zastřelte z druhého patra a jděte k mříži na druhém konci chodbičky, zahněte doprava a jděte na konec druhé chodbičky. Na konci chodbičky po levé straně je skladiště s dřevěnými bednami. Jděte do místnosti a seberte ze země náboje do M16. Po chvíli uslyšíte zvuk přicházejícího plamenometníka, kterého rychle zastřelte nějakou silnější zbraní, protože pistolí ho nestihnete zabít. Z jeho mrtvoly seberte lékárničku a stoupněte si k bedně naproti východu. Bednu odtlačte ven ze skladiště a vraťte se zpátky k bednám. Ze země seberte dvoje náboje do M16, které byly pod bednou. Nakonec odtlačte bednu po levé straně a ze země seberte zlaťáky [secret 1]. Vraťte se zpátky do místnosti, ve které jste vylezli z vody a průchodem s otevřenou mříží projděte do místnosti s bazénkem uprostřed. Z výklenku u žluté nádrže seberte světlice a vyjděte po rezavých schodech do druhého patra. Jděte k oknům se srpem a kladivem a naproti jednomu oknu seberte dvoje náboje do brokovnice. V místnosti uvidíte také široký sloup s obrazem a pákou. Zatáhněte za páku a tím otevřete mříž, která je v uličce, kde jste zabili prvního chlápka s brokovnicí. Pokud půjdete k mříží prvním patrem, budete muset projít okolo druhého průchodu a to na vás zaútočí další dobrman, ale lepší je skočit do uličky naproti sloupu s pákou. Až dojdete k mříži, přelezte přes rezavou ventilaci do žlutohnědé místnosti s plechovým oplocením uprostřed a obrazy Stalina na zdi. Za okny oplocení uvidíte pobíhat dva chlápky ­ jednoho s tyčí a druhého s brokovnicí. Oběhněte oplocení až k zamčené mříži na zdi. V tmavé části uvidíte další rezavou ventilaci, kterou přeskočte a vběhněte do plechového oplocení. Zastřelte oba chlápky a z jejich mrtvol seberte dvoje náboje do brokovnice a lékárničku. Zatáhněte za páku na zdi a tím otevřete zavřenou mříž, kterou projděte na otevřený prostor s budovami.. Po pravé straně uvidíte spínač se žlutou hvězdou, ale zatím se použít nedá. Jděte na zasněžené prostranství za ocelovou bednou a ze střech postraních budov začnou střílet dva chlápci s brokovnicí. Až je zastřelíte, seberte z nízké dřevěné bedny náboje do brokovnice, a potom jděte k dřevěné bedně před žlutohnědou budovou. Zastřelte dobrmana a z bedny seberte náboje do M16. Mezi dvěma budovami, ze zasněženého rohu, ze kterého vyběhl dobrman, seberte světlice. Vraťte se k dřevěné bedně a proběhněte mezi žlutohnědou budovou a budovou s dřevěným obložením pro další náboje do M16 a zabijte přitom dalšího dobrmana. Jděte zpátky na velké prostranství a po zdi s nápisem CCCP vylezte na nízkou budovu. Zastřelte útočícího chlápka s tyčí a dva ptáky. Z mrtvého chlápka seberte náboje do brokovnice a přeskočte na střechu, nad kterou je velký kamenný oblouk. Z průchodu pod kamenným obloukem vyběhne chlápek s tyčí, zabijte ho a seberte z něj lékárničku. Po pravé straně je vedle šedivé zdi dřevěná římsa, po které přejděte. Vejděte do otvoru ve zdi, zapalte si světlici a všimněte si na zdi otvoru pro čip. Pokračujte v cestě po střeše, jděte podél žlutohnědé zdi napravo až dojdete k nábojům do brokovnice. Po střeše dojděte pod plechový přístřešek s chlápkem s brokovnicí. Zabijte ho, seberte z něj lékárnu a zatáhněte za páku na konci úzké chodbičky. Otevřete si mříž po pravé straně, vejděte do místnosti a zabijte dobrmana. Ze země seberte "Circuit Board" a po střeše se vraťte do místnosti s otvorem na čip. Vložte čip do otvoru a projděte mříží po pravé straně do velké tmavé místnosti. Z bedny napravo seberte světlice a potom jděte podél zdi, po plechové podlaze ke dvěma bednám s náboji do M16. Cestou zabijte otravné krysy a až uslyšíte zvuk sněžného skútru, rychle vylezte na nejbližší bednu a začněte střílet do chlápka na sněžném skútru (nejlepší je ho zabít M16kou). Až se s ním vypořádáte, jděte do osvícené části s dřevěnou rampou a ze dvou beden seberte lékárnu a CardKey 1. Až seberte kartu spustí se animace, jak u spínače se žlutou hvězdičkou vyběhl chlápek s tyčí. Když chvíli počkáte, přiběhne až k vám. Mezitím jděte na dřevěnou rampu a z té přeskočte na druhou rampu a u zdi vedle rampy seberte náboje do UZI. Mezitím k vám stačí přiběhnout chlápek s tyčí, kterého zastřelte a seberte z něj lékárničku. Nasedněte na skútr a vyjeďte ven z tmavé místnosti na střechy budov. Až vyjedete na střechu, spustí se animace, jak vyjíždí chlápek na sněžném skútru z velkých vrat. Druhý vyjede z tmavé místnosti, ze které jste zrovna vyjeli, tak se otočte a rychle ho zastřelte kulometem na skútru. Druhého zastřelte ze střechy, ale dejte si pozor, může na vás střílet, i když jste na střeše. Až oba zabijete nasedněte na skútr a po římse přejeďte na druhou střechu pod kamenným obloukem. Průjezdem ve zdi vjeďte do místnosti se šikmou rampou a po rampě sjeďte dolu. Projeďte nově otevřenými vraty do místnosti se stoupající rezavou rampou. Až dojedete k zatáčce s rezavou ventilací po pravé straně, pokračujte dál až na konec rampy. Na konci rampy vás zastaví dřevěná bedna, kterou odtlačte a seberte světlice. Nasedněte na skútr a vraťte se k rezavé ventilaci. Vylezte na ventilaci a zastřelte chlápka s brokovnicí na druhé straně v místnosti za šedivým sloupem. Až ho zabijete, tak skočte do vody a z vody vylezte na břeh se šedivým sloupem. Chodbou ve stěně si doběhněte pro světlice a vraťte se zpět k šedivému sloupu. Dejte si pozor, protože chodbičkou za vámi půjde plamenometník (nechápu jak se tam mohl objevit). Až ho zabijete seberte z něj lékárničku. Rozeběhněte se a zachyťte se zdi naproti sloupu. Po zdi vylezte do místnosti s mrtvým chlápkem a odsuňte bednu u zdi. Ze země seberte granáty a tím si otevřete tajné dveře, kterými projděte a seberte další granáty. Sebráním granátů si otevřete druhé tajné dveře, ve kterých seberte granátomet. Skočte se do bazénku s vodou a zatáhněte za páku na sloupu, tím zastavíte točící se vrtuli na levé straně. Proplavte mezi vrtulí a na konci zatopeného tunelu zahněte doprava. Úzkým tunelem proplavte do místnosti se vzduchem a z vody seberte dvoje náboje do automatic pistols. Vytáhněte se do rezavé místnosti naproti obrazu Stalina, postřílejte krysy a seberte další náboje do automatic pistols. Skočte do vody a jděte pod dveře s obrazem Stalina, jakmile se přiblížíte, automaticky se otevřou. Vytáhněte se nahoru přes rezavý okraj a seskočte dolu. Jděte na velký otevřený prostor ke spínači se žlutou hvězdou. Použijte kartu a tím otevřete mříž napravo. Projděte mříží a kamera se přemístí na malou místnost s obrazy Stalina. Projděte průchodem na pravé straně do místnosti s plechovým oplocením a jděte do místnosti na levé straně. V místnůstce s obrazy jsou nově otevřené tajné dveře. Projděte dveřmi a rezavou chodbičkou dojděte do místnosti s větrákem. Vytáhněte se na rezavou šikminu a zatáhněte za páku na pravé zdi. Ze shora vyběhnou tři dobrmani, které zabijte a jděte do místnosti ze které vyběhli. Ze země seberte zlaté cihličky [secret 2]. Vraťte se ke spínači se zlatou hvězdou, projděte do další místnosti a seberte ze země CardKey 1. Vytáhněte pistole a zastřelte chlápka s tyčí, který vyjde z vrchu. Seberte z něho lékárničku a jděte do další místnosti s pákou a spínačem s červenou hvězdou. Zatáhněte za páku a vraťte se do předchozí místnosti, tam už stojí chlápek s brokovnicí. Až ho zabijete seberte z něj CardKey 2 a kartu použijte na spínač s červenou hvězdou a znova zatáhněte za páku. Rychle proběhněte dřevěnými dveřmi do prostoru s bednou. Vyběhněte na prostranství se zasněženými skálami a zastřelte dva chlápky s tyčí. Po zasněžených stupních vylezte na střechu ocelové konstrukce a seberte světlice. Po střeše konstrukce jděte na šedivou střechu s bednami. Mezi bednami zastřelte dva chlápky s brokovnicí a jděte k bednám. Rychle skočte na nějakou z beden, protože vyběhnou dva dobrmani, s kterými si snadno poradíte. U zdi najděte bednu, kterou můžete odsunout. Až ji odsunete, odsuňte druhou bednu na okraji konstrukce. Ze země seberte dvoje náboje do UZI a granáty. Vraťte se na ocelovou konstrukci a z bedny uprostřed seberte velkou lékárnu. Uvidíte jak vyběhne chlápek s tyčí. Chvíli počkejte a doběhne až k vám. Zastřelte ho a seberte z něj lékárničku. Vraťte se na bednu a zastřelte dalšího chlápka s brokovnicí, který pobíhá dole okolo konstrukce. Zachyťte se za okraj konstrukce a spusťte se k mrtvole. U okna seberte UZI samopaly a náboje do UZI. Teď se potřebujete dostat do druhé budovy naproti. Jděte podél budovy a na okraji přeskočte na rezavý sloup. Dejte si pozor na havrana a chlápka s tyčí, který vyleze z druhé budovy. Z rezavého stupínku po pravé straně seberte náboje do automatic pistols. Přelezte do druhé budovy a postřílejte krysy. Vylezte na rezavý výstupek po levé straně a jděte co nejdál od mříží naproti, protože za mříží zaútočí dva plamenometníci. Až je zabijete, jděte na druhý konec místnosti a vyhněte se valícím se barelům. V levém rohu na konci místnosti použijte CardKey 1 a tím otevřete vrata v místnosti s barely a mřížku za vámi. Skočte do vody a tunelem proplavte do místnosti s vodovodními trubkami. Plavte podél pravé zdi a v polovině seberte lékárničku a světlice. Doplavte až na druhý konec místnosti a seberte dvoje náboje do UZI. Vylezte na břeh a skočte do malého bazénku na konci místnosti, kde leží mrtvoly plamenometníků. Ze dna seberte lékárnu s granáty a vylezte z vody. Po chvíli vyběhne z velkých vrat plamenometník, až ho zabijete, jděte do místnosti naproti vratům. Vylezte na rezavý výstupek a z toho zastřelte chlápka s brokovnicí, který pobíhá na plošině nad vámi. Až ho zabijete vylezte na plošinu a z výklenku seberte dvoje náboje do M16. Seskočte do prvního patra a na konci místnosti zahněte do velké tmavé jeskyně s kolejemi. Z pravé části jeskyně uvidíte propast a most s kostlivcem. Rozeběhněte se po kolejích a na konci kolejí přeskočte na sloup naproti. Ze sloupu skočte do výklenku nalevo a seberte zlatou lebku [secret_3]. Skočte na most nad propastí a zastřelte dva chlápky s tyčí (každý jde z jedné strany), potom zastřelte chlápka s brokovnicí, který pobíhá v dřevěném oblouku v rohu jeskyně. Vylezte na kamenný schod u kostlivce a zastřelte dva havrany. Po kamenných schodech vylezte do dřevěného oblouku a ze země seberte náboje do automatic pistols s lékárničkou. Vraťte se na kamenný most a z mostu přeskočte na rezavý žebřík pod ledovou stěnou. Slezte až na konec žebříku a udělejte salto dozadu, jinak sklouznete po šikmině a přijdete o lékárnu. Až budete na dně propasti, nejdříve postřílejte pět krys a seberte lékárnu u kostlivce. Sklouzněte po šikmině pod žebříkem do další jeskyně s kostlivci. Budete stát naproti sloupu s obrazem kostlivce. Na levé straně od sloupu je výklenek s obrazem kanibala. Skočte do výklenku a seberte troje náboje do brokovnice. Vraťte se ke kostlivcům, projděte chodbou v levé části jeskyně a level končí.

Kvůli omezení počtu znaků na blog.cz se mi ze sem bohužel nevejde celý návod, ale pokud budete potřebovat urřitě si ho dočtěte zde.

Zdroj: Návod ( abecedaher ), Video návod ( Badassgamez )
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Líbí se ti můj blog?

ANO
NE

Komentáře

1 Ellie (Asenath Hanare) Ellie (Asenath Hanare) | Web | 2. ledna 2016 v 17:32 | Reagovat

Škoda, že už se to nejspíš ani nedá nikde koupit.. Myslím takový ty krásný originální obaly a tak..

Na druhou stranu, ráda vidím někoho kdo zná i původní hry TR a ne jen ty nové. ^^

2 Natalii Natalii | Web | 2. ledna 2016 v 23:31 | Reagovat

[1]: Snažila sem se to sehnat jak to šlo, ale jinde než na Ebay se to nesežene ( + je zapotřebí starší PC ). Jediná šance kde si hru zahrát je na mobilu nebo tabletu, protože se dá normálně stáhnou přes IOS store, Windows store nebo Google play store :D .

Tak to děkuju, protože já mám staré dobré Tomb Raidery od Core Design nejraději! :D Ale musím uznat, že poslední Rise of the Tomb Raider byla vážně bomba! 8-)

3 Ellie (Asenath Hanare) Ellie (Asenath Hanare) | Web | 3. ledna 2016 v 0:56 | Reagovat

[2]: To byla. Sice, jsem si ji ještě nemohla zahrát, protože nemám Xbox, ale... To prostředí, příběh a ta Lara. ♥ Whew. Nádhera prostě.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.